<small>red. Józef Lubacz</small><br><span style="color: #800000;"> Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi</span>

red. Józef Lubacz
Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi

Książka przybliża aspekty teoretyczne, metodologiczne i realizacyjne wprowadzania mechanizmów aukcyjnych i giełdowych do obrotu handlowego zasobami sieci telekomunikacyjnych.

42,00 zł
39,90 zł