<small>Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Stanisław Radzimirski</small><br><span style="color: #800000;">Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej</span>

Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Stanisław Radzimirski
Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej

Opis obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, dotyczących emisji zanieczyszczeń przez pojazdy samochodowe, które zostały znacznie zmienione w latach 2006-2011.

54,60 zł
46,41 zł
Podstawy hydrogeomorfologii cieków górskich

Podstawy hydrogeomorfologii cieków górskich

W Polsce do rzadkości należą badania hydrobiologiczne, w których do opisu bądź oceny stanu ekosystemu cieku wykorzystuje się badania hydrologiczne.

29,40 zł