Aneta PASZKIEWICZ
Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego
(ze szczególnym uwzględnieniem metody kontraktu)

Dodaj recenzję:
  • 373
  • Dostępność: Jest
  • Autor: 978-83-7222-473-6
  • ISBN: B5
  • Format / Liczba stron: 244
  • Oprawa: miękka
  • egz.
  • 28,00 zł

Cenne opracowanie z dziedziny resocjalizacji.

Książka skierowana przede wszystkim do rodzinnych kuratorów sądowych i osób związanych z sądownictwem, będące rozwinięciem problemów zasygnalizowanych w poprzedniej książce: Aneta Greczuszkin, Zofia Ostrichanska, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, wyd. III, Lublin 2005. Publikacja ta stara się wypełnić lukę wśród skromnej literatury poświęconej tematyce konkretnych metod pracy rodzinnego kuratora sądowego. Autorka w swojej najnowszej książce pokazuje rodzinnym kuratorom sądowym, jak istotna i skuteczna jest zasada podmiotowego traktowania wychowanka w ich pracy oraz jak bardzo niekorzystny wpływ na psychikę i późniejsze życie nieletnich mają doświadczenia traktowania przedmiotowego. Praca w sposób wyczerpujący omawia metody, umożliwiające w najpełniejszym wymiarze podmiotowe podejście do osoby nieletniego, są to: praca z indywidualnym przypadkiem, metoda kontraktu i rozmowy wychowawczej, stosowanych w ramach caseworku. Dużym walorem tej pozycji jest to, że Autorka nie ogranicza się wyłącznie do przeprowadzenia teoretycznego dyskursu, ale dostarcza rzetelnej podstawy empirycznej dla swoich analiz. Materiał empiryczny zaprezentowany w książce z całą pewnością przysłuży się doskonaleniu i rozwijaniu warsztatu pracy rodzinnego kuratora sądowego.

O Autorce
Aneta Paszkiewicz, absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2003 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W latach 1996–2003 pracowała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Chełmie. W 1999 r. wspólnie z prof. Zofią Ostrichanską, pod nazwiskiem Aneta Greczuszkin, opublikowała książkę: Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, wydanie I, Lublin 1999 (książka ta doczekała się trzech wydań – wyd. II, Lublin 2000; wyd. III, Lublin 2005).

 

Spis treści w formacie PDF
Fragment książki w formacie PDF